Erhvervsservice og vejledning

Se her, hvad vi kan gøre for dig, der gerne vil drive virksomhed i vores kommune.

Videnscentre i området

Der findes en række videnscentre inden for forskellige specialer i Herning kommune. De er brobyggere mellem forskning og virksomheder, og deres opgave er at formidle den nyeste viden bredt til alle relevante virksomheder. I Herning Kommune er der følgende videnscentre:

 • Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster - har fokus på områderne Bolig & Møbler, Beklædning & Tekstiler og Kreative Brancher www.idcluster.com
 • Aarhus Universitet Herning: 
  - Institut for Forretningsudvikling og Teknologi   btech.au.dk
  - Center for Energiteknologi (CET) btech.au.dk

 • Herningsholm Erhvervsskole - Videnscenter for Automation og Robotteknologi

 • Erhvervsakademi MidtVest - har 4 videnscentre som kan hjælpe virksomheder
  - CLE: Center for Ledelse og Entreprenørskab
  - CET: Center for Energi og Teknologi
  - CIF: Center for Innovation og Fødevarer
  - CAD: Center for Adfærd og Design
 • BOREAN Innovation - innovationsmiljø, der arbejder for skabe og udvikle videnbaserede iværksættervirksomheder, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder borean.dk

 • NIDO danmark - Forskning og Uddannelse i Sundhed nido.rm.dk