Erhvervsservice og vejledning

Se her, hvad vi kan gøre for dig, der gerne vil drive virksomhed i vores kommune.

Vi er kendt som en dynamisk erhvervskommune, hvor det lokale erhvervsklima ligger i top. Det viser Dansk Industris måling af de danske kommuners erhvervsklima, hvor vi siden 2010 har ligget i top 5.

I Herning Kommune har en partnerskabsaftale med Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande, som varetager den lokale erhvervsservice. Erhvervsrådet har til huse i kontorfællesskabet Innovatorium i Birk. Erhvervsrådet vejleder virksomheder om blandt andet industri 4.0, eksport, arbejdskraft, ejerskifte, lederudvikling og messedeltagelse. Blandt andet arbejdes med en model for et 360-graderseftersyn. De ydelser, der tilbydes i samarbejde med Herning Kommune er gratis for alle virksomheder i kommunen.

Erhvervsrådet er ligeledes indgangen til en række støtteordninger fx målrettet virksomheder med vækstpotentiale. Din virksomhed kan også modtage vejledning fra Erhvervshus Midtjylland. Erhvervshus Midtjylland er etableret af Staten og kommunerne i Region Midtjylland, og har hovedkontor i Aarhus og en filial i Herning.

Læs mere om mulighederne hos Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande.

Læs mere om Erhvervshus Midtjylland.


Herning Kommune yder en særlig indsats for iværksættere. Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande tilbyder gratis vejledning, hvor du bl.a. kan præsentere din ide og få uvildig sparring fra en iværksætterkonsulent.

Læs mere om tilbud til iværksættere fra Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande.

Hos Erhvervshus Midtjylland kan du desuden få 

  • Specialiseret vejledning.
  • Kortlægning af din forretning.
  • Medfinansiering.*
  • Særlige træningsforløb

*Såfremt der er ledige puljemidler.

Læs mere om mulighederne hos Erhvervshus Midtjylland.

Virksomhedsguiden

Virksomhedsguiden er Danmarks største portal for vejledning af virksomheder og iværksættere. Her finder du viden og værktøjer om start, drift og udvikling af din virksomhed.

Gå til Virksomhedsguiden.  

Få styr på reglerne

Hvis du arbejder med nye forretningsmodeller som deleøkonomi, Cirkulær økonomi, Data og ny teknologi og E-handel, kan du få styr på reglerne på www.nyeforretningsmodeller.dk

Få styr på regler for brugen af data på www.brugdata.dk.


Her har vi samlet nogle af de aktører og programmer, der kan hjælpe med at fremme innovation i din virksomhed.

Innovationsagenterne

InnovationsAgenterne kommer fra de ni godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. De kan tilføre din virksomhed både praktisk og faglig viden om teknologisk innovation. På et gratis Innovationstjek identificerer InnovationsAgenten sammen med jer indsatsområder, der med rette fokus kan blive til noget stort, og vejleder jer i forhold til next step.

Læs mere om innovationstjek her.

Søg støtte til en god idé med InnoBooster

Innovationsfonden investerer med InnoBooster i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere og entreprenante forskere med et CVR-nummer.

Der er fokus på virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst

Læs mere om InnoBooster her.

Ansæt en erhvervsforsker

Med ansættelse af en Erhvervs-PhD eller en Erhvervs-PostDoc får virksomheden en forsker, der over 1 til 3 år kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet i virksomheden. Dette kan føre til gevinst på bundlinjen og en forbedring af virksomhedens relationer til universitetsverdenen.

Læs mere om at søge støtte til en erhvervsforsker via Innovationsfonden.

Kontakt en forsker fra AU Herning

Via Aarhus Universitet - AU Herning kan du høre mere om forskning og få kontakt til en forsker, som kan fortælle om mulighederne for at komme med i et projekt med forskning for øje. Du kan høre om emnerne IT, innovation, energi, strategisk ledelse, videndeling, outsourcing, ejer struktur, forretningsudvikling og netværk.

Kontakt AU Herning for at høre om mulighederne

Central Denmark EU Office

Central Denmark EU Office er Midtjyllands EU-kontor. Kontoret servicerer borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland med at få det størst mulige udbytte af det europæiske samarbejde. Det sker eksempelvis via støtte til projekter, netværk, hjælp til internationalisering og at finde samarbejdspartnere.

Læs mere om dine muligheder hos Central Denmark EU Office

Borean Innovation

Har du en innovativ ide med tilstrækkelig nyhedsværdi og forretningspotentiale er der hos innovationsmiljøet Borean Innovation, som er repræsenteret i Herning, mulighed for at indhente startkapital. Borean Innovation er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om Borean Innovation


Der findes en række videnscentre inden for forskellige specialer i Herning kommune. De er brobyggere mellem forskning og virksomheder, og deres opgave er at formidle den nyeste viden bredt til alle relevante virksomheder. I Herning Kommune er der følgende videnscentre:

  • Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster - har fokus på områderne Bolig & Møbler, Beklædning & Tekstiler og Kreative Brancher www.idcluster.com
  • BOREAN Innovation - innovationsmiljø, der arbejder for skabe og udvikle videnbaserede iværksættervirksomheder, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder borean.dk

  • NIDO danmark - Forskning og Uddannelse i Sundhed nido.rm.dk 

Herning Kommune har en fokuseret strategi om at være værtsby for store, internationale sport-events hvert år. Det er der er ofte gode forretningsmæssige muligheder i forbindelse med. Arrangementerne har mediernes fokus, den lokale befolkning og fans støtter op, og internationale virksomheder er klar til at netværke.

Læs mere om mulighederne og hvilken hjælp din virksomhed kan få hos Erhvervshus Midtjylland.


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Henrik Kjeldsen
Erhvervs- og Borgerservicechef
Tlf.: 96288510
Mobil: 21295343
Send e-mail til henrik.kjeldsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Virk.dk - Adresseændring

Hvis din virksomhed eller selskab flytter adresse, skal du huske at anmelde det.

 

Opdater stamdata