Tilladelser og bevillinger til restaurationer

Se her, hvordan du søger et næringsbrev og en alkoholbevilling. Og læs om åbningstider for restaurationer.

Hvad enten du er privat person eller et selskab, så søger du en alkoholbevilling via politiets hjemmeside.

Gå videre til politiets hjemmeside.

Du kan altid tage kontakt til os i sekretariatet i Direktionens Stab, hvis du har spørgsmål. Se i boksen 'kontakt', hvordan du får fat på os.

Hvem kan søge en alkoholbevilling?

For at du kan søge en alkoholbevilling, skal du:

  • som hovedregel være fyldt 21 år eller 18 år, hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål.
  • være fri for forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4, er til hinder for at få en alkoholbevilling.

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber med videre , som opfylder følgende:

  • være umyndige eller under værgemål
  • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, eller
  • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Der må ikke foreligge forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5 i lovbekendtgørelse 2005-08-09 nr. 786 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er til hinder for meddelelse af bevilling.


Alle restaurationer skal normalt være lukket mellem kl. 02 og 05. Det er muligt for visse typer restaurationer at søge en udvidet tilladelse til at holde åbent til kl. 05.

Du søger om udvidet åbningstid hos politiet.

Udvidet åbningstid på hverdage

Når der sker noget særligt i byen, må du som restauratør holde længe åbent på hverdage. Men du bestemmer ikke selv, hvad der er særligt.
I 2018 er Bevillingsnævnet i samarbejde med restauratørforeningen nået frem til, at følgende begivenheder er "særlige", og dermed giver lov til at holde udvidet åbent:

Tirsdag, den 16. januar 2018 (SEGES Plantekongres)
Torsdag, den 1. februar 2018 (Formland)
Mandag, den 26. februar 2018 (Kvæg Kongres)
Søndag, den 18. marts 2018 (FoodExpo)
Mandag, den 19. marts 2018 (FoodExpo)
Torsdag, den 22. marts 2018 (Landsskind)
Tirsdag, den 27. marts 2018 (Metalica)
Mandag, den 21. maj 2018 (Guldfest)
Onsdag, den 6. juni 2018 (Natur og Miljø Konference)
Torsdag, den 7. juni 2018 (Natur og Miljø Konference)
Torsdag, den 14. juni 2018 (E & H Messe)
Torsdag, den 5. juli 2018 (Landsskue)

I forbindelse med VM i Ishockey har Bevillingsnævnet vedtaget følgende åbningstider for udeservering i perioden 3. maj - 17. maj 2018:

Strækningen Østergade fra Torvet til Kampmannsgade:
Alle dage fra kl. 9.00-02.00

Poulsens Plads inkl. plads ved Fermaten:
Søndag til torsdag fra kl. 9.00-24.00
Fredag og lørdag fra kl. 9.00-02.00

Øvrige områder i Herning Kommune:
Alle dage fra kl. 9.00-24.00

De udskænkningssteder som har udvidet åbningstid tordage til kl. 03.30, fredage og lørdage til kl. 05.00, meddeles tilladelse til udvidet åbningstid for indendørs servering til kl. 05.00 alle ugens dage. Der stilles krav om autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed, fra kl. 24.00, alle ugens dage i denne periode.

Dage før helligdage anses som lørdage. Helligdage anses som søndage.


Det er bevillingsnævnet, der giver en alkoholbevilling. Det gør nævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven.

Læs mere om bevillingsnævnet.


Dekorativt

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.