Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling. Du kan her se, hvordan og hvem der kan få en alkoholbevilling.

Personer der søger alkoholbevilling:

 • Skal have næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • Skal være fyldt 25 år eller 23 år, hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål.
 • Må ikke have forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4, er til hinder for at få en alkoholbevilling.

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber mv., der opfylder følgende betingelser:

 • Selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 3.
 • Når der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 1, 2 og 5 er til hinder for at få en alkoholbevilling.

Hvem giver alkoholbevilling

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid efter kl. 02:00.

Bevillingsnævnet i Herning Kommune består af:

 • Gitte Hornshøj, (V).
 • Arne Ladegaard, (V) - formand.
 • Natascha Joof, (V).
 • Kurt Olesen, (Ø).
 • Line Hillerup (B).
 • Kasper Ravn Fredensborg (R).
 • Politidirektør Jens Kaasgaard.

Der kan ikke gives alkoholbevilling før du har fået et næringsbrev. Næringsbrevet får du ved at søge om optagelse i Næringsbasen via www.naeringsbasen.dk

Du skal være opmærksom på, at du først kan få alkoholbevilling, når du kan dokumentere, at du er optaget i Næringsbasen. Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der udsteder næringsbrev.

Hvis du ønsker en bevillig i forbindelse med et midlertidig arrangement, skal du søge en midlertidig alkoholbevilling hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Åbningstider

Den generelle lukketid er til kl. 02:00. Det betyder, at alle restaurationer skal være lukket mellem kl. 02 og 05. Det gælder dog ikke restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05:00.

Hvordan søger du om alkoholbevilling

Bevillingsnævnets sekretariat og Midt- og Vestjyllands Politi arbejder sammen om sagsbehandlingen af sagerne. Sekretariatet ved Direktionens Stab, Herning Kommune, er sekretariat for Bevillingsnævnet.

På politiets hjemmeside: www.politi.dk kan du hente blanketter til ansøgning om alkoholbevilling, restaurationsplan, forskrifter om støjkrav mv.

Sammen med ansøgningen skal der afleveres en uddybende beskrivelse vedrørende restaurationens koncept, herunder beskrivelse af størrelse, indretning, kundegruppe, åbningstid o.l.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger alkoholbevilling mv. er du velkommen til at kontakte Direktionens stab, Sekretariatet.

Se Restaurationsplan Midt- og Vestjyllands politikkreds(pdf-fil).