Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Ved visse typer anlæg, skal kommunen vurdere anlæggets påvirkning på miljøet i en såkaldt VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Formålet med VVM-redegørelse er, at få belyst konsekvensen for mennesker og miljø ved etablering af det ønskede anlæg. Herved kan anlægget tilpasses, så færrest muligt miljømæssige problemer opstår. Processen indebærer inddragelse af offentligheden.

Hvilke anlæg kræver en VVM-redegørelse?

Visse typer nyanlæg eller væsentlige ændringer ved bestående anlæg kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse, hvori der redegøres for anlæggets påvirkning på miljøet. Det gælder de anlæg, der er nævnt i bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen.

VVM-screening

Visse ændringer eller nyanlæg kræver i første omgang en vurdering af, om der skal laves en VVM-redegørelse. Denne vurdering kaldes en screening. De anlæg, der skal screenes, fremgår af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.
På baggrund af screeningen afgør kommunen, om anlægget, på grund af type, dimension eller placering, kan antages at få en væsentlig virkning på miljøet.

Hvis du vil anmelde et anlæg, som er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, skal du udfylde VVM-bekendtgørelsens anmeldeskema (Bilag 5) og fremsende det digitalt til kommunen.

Hvis du vil anmelde et anlæg, der både er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen og kræver godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, skal anmeldelsen ske gennem selvbetjeningssystemet Byg og Miljø.

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Andreas Boyschau
Kommuneplanlægger
Tlf.: 9628 8556
Send e-mail til bekau@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.