Spildevand på virksomheder

Her kan du læse om, hvordan du får tilladelse til at aflede spildevand fra din virksomhed.

Ønsker du at aflede spildevand til kloak fra din virksomhed, skal du have en tilladelse når der er tale om:

  • Spildevand fra en produktion. Det gælder også rengøring af udstyr osv. i produktionen.
  • Regnvand, der ledes fra et udendørs areal med produktion, aktivitet eller oplag. Fx hvor der er risiko for spild af olie.
  • Spildevand fra værksted, vaskehal eller vaskeplads.
  • Spildevand fra køkken, kantine, restaurant eller lignende.

Du skal også huske at søge om tilladelse, hvis du vil øge eller ændre en afledning, som du allerede har tilladelse til.

Du skal sende din ansøgning til os på mail: spildevand@herning.dk. Bilag 2 virksomheder og maskinværksteder skal dog søge om spildevandstilladelse gennem Byg og Miljø.

Søger du samtidig om miljøgodkendelse, eller skal du anmelde et maskinværksted, skal du søge om spildevandstilladelse gennem systemet Byg og Miljø, hvor du også søger om miljøgodkendelse eller anmelder maskinværksted. Se mere på siden om miljøgodkendelser.

Du finder flere informationer om brug af Byg og Miljø, i boksen "Mere info". Ansøgning via Byg og Miljø kan ske i den grønne boks "Selvbetjening" .

Før du begynder at lede spildevand til kloak, skal vi have givet tilladelsen. Selv om du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede spildevand til kloak.


I den grønne boks "Selvbetjening" ligger et skema, der viser hvad din ansøgning skal indeholde.

Husk på, at i visse tilfælde kan det være aktuelt, at du skal rense spildevandet på virksomheden, inden det ledes til kloak.

Er det svært at svare på skemaets spørgsmål, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver, der kan hjælpe dig. Skal der udtages prøver af spildevandet for at kunne besvare skemaets spørgsmål, skal du først gøre det, når det er aftalt med os.

Det skal aftales, hvor prøverne skal udtages og hvilke metoder og analyser, der skal anvendes.


Afledning af spildevand fra et køkken i restaurant, kantine, institution osv. kræver en tilladelse. Spildevand som afledes herfra, skal ledes gennem korrekt dimensioneret fedtudskiller.

Herning Kommunes har retningslinjer for at dimensionere fedtudskillere. Disse finder du i boksen "Mere info". Anvend skemaet til at søge om tilladelse til at aflede fedtholdigt spildevand i den grønne boks "Selvbetjening".


Afledning af spildevand fra værksted, tankplads, vaskehal, vaskeplads osv. som kan indeholde olie, kræver en tilladelse. Spildevand som afledes herfra, skal ledes gennem korrekt dimensioneret olie- og benzinudskiller.

Vi har retningslinjer for at dimensionere olieudskillere. Disse kan du finde i boksen "Mere info".

Anvend skema til ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand via olie- og benzinudskiller i den grønne boks "Selvbetjening".


Retningslinjer for afledning af regnvand fra P-pladser finder du i boksen "Mere info".


Retningslinjer for indretning af tankpladser finder du i boksen "Mere info".


Der vil normalt ikke kunne gives tilladelse til direkte udledning af spildevand fra virksomhedens produktion til vandløb og søer eller til nedsivning i jorden.

Kontakt Miljø og Klima spildevand@herning.dk,hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information herom.


I forhold til projektering eller overvejelser om, hvordan afledningen af spildevand sker mest hensigtsmæssigt, er det en god idé at kontakte os tidligt i forløbet. Så er du sikker på at få tilladelsens vilkår omkring rensning osv. indarbejdes i dit projekt.

Du kan kontakte os på mail spildevand@herning.dk, hvis du har spørgsmål.