Om brugerbetaling ved miljøsager

Hvad koster miljøtilsyn og -godkendelser?

Virksomheder og landbrug skal selv betale for en del af den tid, vi bruger på miljøgodkendelser og tilsyn.

I tidsforbruget indgår den tid, vi har brugt på selve virksomheden eller landbruget. Og så indgår den tid, vi har brugt på for eksempel at forberede os, følge op, skrive rapport og godkendelse og så videre. 

Du kan ikke få rabat, og vi kan ikke give dispensation fra reglerne, som er bestemt ved lov. 

Timepris fastsat af Miljøstyrelsen 

Timepriser - oversigt
Årstal Timepris
2017 318,04 kr./time
2016 311,80 kr./time
2015 308,70 kr./time

Beløbet er ikke momspligtigt.

Hvornår skal du betale?

Vi opkræver brugerbetaling en gang om året. Det er for perioden 1. november til 31. oktober. Det sker i henhold til bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Forklaring til din faktura (pdf).

Læs mere om reglerne for brugerbetaling hos Miljøstyrelsen.

Pengesedler

Kontaktinfo

Virksomheder:
Monica Klitgaard Hansen
Miljø og Klima
Tlf.: 96288054
Send e-mail til Monica

Landbrug:
Thomas Sneftrup
Miljø og Klima
Tlf.: 96288063
Send e-mail til Thomas

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail