Miljøtilsyn hos virksomheder

Oplysninger om miljøtilsyn udført mellem 6. juli 2015 til 1. maj 2016.

Oplysninger om miljøtilsyn udført i perioden fra 6. januar 2014 til 6. juli 2015 på visse typer virksomheder, såkaldte IED-virksomheder, kan ses her:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.