Drift af pelsdyrfarme

Du kan læse om regler for farme med mink og andre pelsdyr her.

Der gælder særlige regler for placering af pelsdyrfarme.

Derudover er der regler for indretning og drift haller. Også for anlæg til opbevaring af gødning

Hvis du skal etablere eller udvide en minkfarm, skal du søge om godkendelse eller tilladelse. Det skal ske efter "Lov om husdyr".

Når det gælder opbevaring og anvendelse af gødning fra pelsdyr, så gælder der de samme regler som for andre husdyrbrug.

Bekæmpelse af fluer

Der skal overalt på pelsdyrfarmen ske en effektiv bekæmpelse af fluer.

Bekæmpelsen skal følge retningslinjerne fra Skadedyrlaboratoriet om bekæmpelse af fluer på minkfarme.

Mink i bur