Godkendelse af husdyrbrug

Her kan du læse om om godkendelse af husdyrbrug. Du kan også læse om anmeldelse og husdyrenheder.

Du skal anmelde nye dyrehold, udvidelse eller ændring af dyrehold fra 3 - 15 dyr. Du kan hente et skema i den grønne boks.

Skemaet skal sendes til Teknik og Miljø teknik@herning.dk.

Postadresse er Teknik og Miljø, Rådhuset, 7400 Herning.

Forventet sagsbehandlingstid er 1 måned.

Ved etablering, udvidelse eller ændringer af dyrehold, fra 15 - 75 dyreenheder, skal du søge via Miljøstyrelsens hjemmeside. Her finder du også en udførlig vejledning.  (mink dog 3 - 25 dyreenheder)

Du skal også finde et skema i den grønne selvbetjenings boks her på siden. 

Dette skema skal sendes til Teknik@herning.dk. 

Send dette sammen med ansøgningen

 • Oversigtskort.
 • Bygningsudvidelser.
 • Opbevaringsanlæg.
 • Udbringningsarealer.

Forventet sagsbehandlingstid er max. 6 måneder.

Alle øvrige husdyrproduktioner, der etableres, udvides eller ændres og som er på mere end 75 dyreenheder skal have en en godkendelse. (mink dog mere end 25 dyreenheder).

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske på Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem.

Forventet sagsbehandlingstid er max. 9 måneder.

Anmelde ordningen består af 13 forskellige ordninger. Her kan du søge om ændringer, som ikke kræver tilladelse (§ 10) eller godkendelse. (§ 11, 12 og 16).

Anmelde ordningen omfatter for eksempel.

 • Udskiftning af udbringningsarealer.
 • Opførelse af maskinhus og kornsilo.
 • Ensilageplads og ensilagesilo.
 • Opbevarings anlæg til husdyrgødning.
 • Udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav.
 • Skift i dyretype i eksisterende staldanlæg.
 • Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier.
 • Naturafgræsning.
 • Ændring fra konventionel til økologisk svineproduktion.

For hver anmelde ordning er der en række betingelser, du skal overholde. Det skal sikre, at det, der anmeldes, ikke medfører nogen skade på miljø eller landskab.

Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Herefter træffer kommunen afgørelse.

Anmeldeskemaer kan hentes under selvbetjening.

Forventet sagsbehandlingstid er max. 2 måneder.

Hvis du ønsker at udbringe husdyrgødning på ikke robuste arealer, skal du søge gennem Miljøstyrelsen hjemmeside.

Køer på græs.