Brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn

Her kan du læse om prisen for miljøgodkendelser og tilsyn

Virksomheder og landbrug skal selv betale for en del af den tid kommunen bruger på miljøgodkendelser og tilsyn.

I tidsforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden eller landbruget, og tid brugt på forberedelse, opfølgning, rapport-/ godkendelsesskrivning osv.

Der er ingen rabatordninger og der kan ikke dispenseres fra brugerbetalingsreglerne.  

 

Timepris fastsat af Miljøstyrelsen
Årstal Timepris
2017 318,04 kr./time
2016 311,80 kr./time
2015 308,70 kr./time

Beløbet er ikke momspligtigt.

Brugerbetaling opkræves årligt for perioden 1. november til 31. oktober.

Betalingen opkræves i henhold til bekendtgørelsen om brugerbetaling. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se mere om hvilke aktiviteter, der er omfattet af brugerbetaling.

Afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene.

Sag skal anlægges inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Pengesedler