Håndtering af regnvand

Her kan du læse om, hvordan du skal håndtere regnvand.

Der skal laves regnvandsbassin når.

  • Et kloaksystem skal separeres.
  • Bygninger etableres.
  • Der etableres befæstede arealer.

I nogle tilfælde skal der også laves anden rensning, fx olieudskillere og sandfang.

Regnvandsbassiner

Forsyningsselskabet eller bygherrer der ønsker at lave regnvandsbassiner og nedsive eller udlede regnvand til vandløb, skal søge om tilladelse.

Tjekliste til brug for ansøgning findes under "Mere info".

Parkeringspladser og andre befæstede arealer

Ønsker du at aflede regnvand via olieudskiller fra en Parkeringsplads eller et andet større areal, for eksempel på en virksomhed, skal du søge om tilladelse.

Retningslinjer for afledning af regnvand og for sandfang og olieudskiller på afløb fra P-pladser o.lign. findes under "Mere info".

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål omkring ansøgningen, er du velkommen til at kontakte os. Det er en god idé at kontakte os tidligt i forløbet. Dette i forhold til projektering eller overvejelser om, hvordan bortskaffelsen af regnvand sker mest bedst muligt. Herved kan tilladelsens vilkår omkring rensning osv. indarbejdes i dit projekt.