Hvem kontakter jeg ved almindelig forurening?

Kontaktpersoner ved forurening
Sted Navn Telefonnummer
Kloaksystem      

Lene Hahn
Peter Lindhard Birch
Steen Jeppesen
Heine A. Jensen

96 28 80 86
25 74 67 73
20 67 41 90
51 50 92 36

Jord

Jannie Pedersen

96 28 80 29

Vandløb

Charlotte Højbjerrre
Winnie Post
Søren Brandt
Annika Lauridsen

96 28 80 67
96 28 80 84
96 28 80 49
96 28 80 87

Renseanlæg

Hovednummer
Driftsleder Jan Ravn
Driftsassistent Michael Butzkowsky     

99 99 22 99
30 91 66 42
30 91 66 50

Vandværker

Trine Koch Jakobsen

96 28 81 01

Landbrug

Peter Raben Refsgaard
Pernille Kjeldsen
Peter Lindhard Birch

96 28 80 58
96 28 80 53
25 74 67 73

Anmeldelse af akut forurening

Akut forurening er fx olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser. Hvis du opdager en akut forurening har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke.

Du skal ringe til alarmcentralen på tlf. 112 og give besked om forureningsulykken. Kommunen har desuden et beredskab, der tager sig af akutte forureninger – som regel via brandinspektøren.

Indhold hentet fra borger.dk

Hold dig orienteret

Hold dig orienteret:

  • hør radio
  • se tv
  • følg med på internettet og på de sociale medier
Indhold hentet fra borger.dk

Spildevandsudledning

En konstant spildevandsudledning er ikke en akut opstået forurening. Henvend dig til kommunen, hvis du opdager udledning af spildevand.

Du kan læse om spildevand i badevandet på styrelsens hjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk

Drikkevandsforurening

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

  • holde op med at bruge det
  • underrette kommunen og det lokale vandværk.

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk

Radioaktiv forurening

Danmark har ingen kernekraftværker, men i vores nabolande ligger der flere. Sandsynligheden for at der sker et udslip er lille, og der bliver holdt øje med strålingsniveauet døgnet rundt. Både i Danmark og i vores nabolande.

Hvis der skulle ske en ulykke, er det Beredskabsstyrelsen, som leder og koordinerer, hvad der skal gøres af hvem.

Indhold hentet fra borger.dk