4. Bilag

De politisk godkendte retningslinjer for indkøb suppleres af relevante bilag godkendt af Underdirektøren for Direktionens Stab.