Indkøb og Udbud

Du kan her få information om Herning Kommunes brug af Udbud.dk og KomUdbud.dk.

Vi indgår skriftlige indkøbsaftaler på de områder, hvor den årlige indkøbsværdi overstiger kr. 125.000. Kontrakterne bliver tildelt på baggrund af konkurrenceudsættelse. Alle nuværende og potentielle leverandører har derfor lige adgang til at give tilbud. Aftalerne fornys som oftest hvert 4. år.

Vi er medlem af udbudsfællesskabet KomUdbud. Det er et samarbejde mellem 15 jyske og fynske kommuner.

Målet er at opnå økonomiske besparelser for de enkelte kommuner gennem fælles udbud  . Visionen er at skabe Danmarks mest effektive, professionelle og forpligtende udbudsfællesskab. Du kan læse mere på hjemmesiden komudbud.dk.

www.udbud.dk kan du se aktuelle udbud og tilbudsindhentninger. Her finder du også de udbud, vi deltager i sammen med de øvrige medlemskommuner af KomUdbud. Det er også her vi inviterer til dialog med markedet forud for vores tilbudsindhentninger og udbudsforretninger.

Udbudsregler kan være komplicerede, men vi har en ambition om, at vores tilbudsindhentninger og udbudsmaterialer skal være let tilgængelige for de leverandører, der ønsker at byde på opgaven. Vi sender derfor udbudsmaterialer i høring med henblik på at sikre optimale udbudsbetingelser. Når det endelige udbud bekendtgøres kan der afgives elektronisk tilbud via www.mercell.dk.