Frit valg - Madservice

Her på siden kan du læse, hvilke kvalitetskrav og betingelser virksomheder skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af madservice i kommunen.

Hvornår kan en virksomhed blive godkendt som leverandør af madservice?

Vi indgå kontrakter med nye leverandører én gang i kvartalet. Det betyder, at der bliver gennemført godkendelsesrunder 4 gange om året, med kontraktindgåelse pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

For alle godkendelsesrunder gælder, at der er ansøgningsfrist 3 måneder forinden, dvs. 1/10, 1/1, 1/4 og 1/7.

Den kvartårlige godkendelsesprocedure gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt i en anden kommune, idet vi skal sikre sig, at de leverandører, som vi indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for leverandører i Herning Kommune.

Vi har ansvaret for godkendelsen af alle leverandører. Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse, vil de potentielle leverandører blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på at få afklaret, om leverandøren kan godkendes, hvorefter der kan indgås en kontrakt. Såfremt ansøgeren ikke kan godkendes, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget.

Kontaktinfo

Tina Klejs Skøtt
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284094
Mobil: 51 30 65 31
Send e-mail til tina.klejs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.