Frit valg - Hjemmehjælp

Se hvordan din virksomhed kan blive leverandør af hjemmehjælp i Herning Kommune.

Det frie valg af hjemmehjælp gælder både for praktisk hjælp og personlig pleje. 

Leverandører som ønsker at levere mad eller pleje-/og eller praktisk hjælp i Herning kommune, eller i dele af kommunen, kan søge om at blive godkendt som leverandør. 

Sådan søger du om at blive godkendt som leverandør

Godkendelsesprocessen er at betragte som en tilbudsproces. Den angivne anmodning er at betragte som et tilbud, med de forpligtelser der gælder ved en sædvanlig udbudsforretning.

De potentielle leverandørers anmodning om godkendelse er bindende i 3 måneder gældende fra fristen for indlevering af anmodning.

Anmodning om godkendelse og anden dokumentation skal afleveres i 3 eksemplarer og sendes eller afleveres til Herning Kommune på følgende adresse:

Herning Kommune
Visitationsenheden
Torvet
7400 Herning
Mrk. "Anmodning om
godkendelse - Frit valg"

Spørgsmål og supplerende oplysninger

Alle spørgsmål til godkendelsesmaterialet, og processen, fremsendes skriftligt og skal være mærket "Spørgsmål vedrørende Frit valg".

Spørgsmål fremsendes til

Herning Kommune
Visitationsenheden
Torvet
7400 Herning

Mrk. "Spørgsmål vedrørende Frit valg"

Alle henvendelser vil blive besvaret skriftligt og fremsendes, i anonymiseret form, til alle de potentielle leverandører, som på det pågældende tidspunkt har henvendt sig til Herning Kommune.

Vi har ansvaret for godkendelsen af alle leverandører. Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse, vil de potentielle leverandører blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på at få afklaret, om leverandøren kan godkendes, hvorefter der kan indgås en kontrakt. Såfremt ansøgeren ikke kan godkendes, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget.

Se hvilke kvalitetskrav og øvrige betingelser virksomhederne skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af pleje, praktisk hjælp og Madservice i Herning Kommune under Mere info.

 

Vi indgår kontrakter med nye leverandører én gang i kvartalet. Det betyder, at der bliver gennemført godkendelsesrunder 4 gange om året, med kontraktindgåelse pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

For alle godkendelsesrunder gælder, at der er ansøgningsfrist 3 måneder forinden, dvs. 1/10, 1/1, 1/4 samt 1/7.

Der vil blive udsendt bekræftelse på modtagelse af anmodninger.

Anmodningerne om godkendelse skal følge anvisningerne og dispositionen. Anmodninger om godkendelse skal opfylde alle krav, som angives i dette dokument og skal være skrevet på dansk.

Den kvartårlige godkendelsesprocedure gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt i en anden kommune. Vi skal sikre os, at de leverandører, som vi indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for leverandører i Herning Kommune.

For leverandører, som allerede er godkendt og har indgået kontrakt med Herning Kommune, vil der blive tilrettelagt en forenklet proces for godkendelse i forbindelse med, at leverandører fx. ønsker, at blive godkendt til levering af opgaver i eks. flere områder/hele Herning Kommune, indenfor flere ydelseskategorier eller indenfor flere tidsrum. Ved kontraktudløb vil der ligeledes blive tilrettelagt en forenklet godkendelse for leverandører, som allerede har været godkendt tidligere.

 

Kontaktinfo

Tina Klejs Skøtt
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284094
Mobil: 51 30 65 31
Send e-mail til tina.klejs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.