Tilskudsordninger

Find hjælp til at søge tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Du kan søge tilskud til pleje af græs- og naturarealer på arealer der ligger i Natura 2000 områder. Også i §3 områder. 

Du kan se områderne kan på Danmarks Miljøportals Arealinformation.

Tilskudsordningerne varetages af NaturErhvervsstyrelsen. Du kan læse mere på deres hjemmeside.

Vandløb