Beskyttet natur

Er mit areal omfattet af naturbeskyttelsesloven og hvilke regler gælder så?

I Danmark er der er lang tradition for naturbeskyttelse.

Loven beskytter enge, moser, heder og overdrev, når de i sig selv eller i sammenhæng med andre beskyttede naturtyper har et samlet areal på minimum 2.500 m². Derudover er de fleste vandløb og søer over 100 m² også beskyttede.

Loven forbyder såkaldte tilstandsændringer i beskyttede naturtyper. Det betyder, at anvendelsen af beskyttede arealer (naturtyper) ikke må intensiveres, og bl.a. må følgende indgreb ikke foretages.

  • opdyrkning.
  • tilplantning.
  • opfyldning.
  • ændring af dræningsforhold.
  • etablering af andeopdræt og udsætning af fisk.
  • gravning af vandhuller.
  • forøget gødskning og sprøjtning.

Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation til ændringer i beskyttet natur. Hvis du ønsker at søge om dispensation til ændring i et beskyttet areal, skal kommunen kontaktes skriftligt. En forudgående telefonkontakt kan ofte være nyttig.

Er mit areal omfattet af loven?

For at undgå at du utilsigtet kommer til at ødelægge beskyttet natur, er det vigtigt at vide, om du er ejer eller bruger.

Det er lodsejers eller brugers ansvar at være opmærksom på arealernes status. På Danmarks Miljøportals Arealinformation kan du se den vejledende registrering af beskyttet natur. Registreringen er kun vejledende. Det er altid de konkrete forhold i marken, der afgør, om et areal er beskyttet.

Hvis du er i tvivl så spørg os. På baggrund af henvendelsen vil vi foretage en konkret vurdering af, om arealerne er omfattet af loven.

Du kan læse mere om beskyttet natur hos Miljøstyrelsen.

 

Sø

Kontaktinfo

Jette Kith Skovgaard
biolog
Tlf.: 96288036
Mobil: 40105705
Send e-mail til ngojs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.