Erhvervsservice og vejledning

Vi har fokus på at sikre høj kvalitet og en smidig og effektiv opgaveløsning. Det er målet, at alle virksomheder skal opleve, at de får god service.

Erhvervsklima i top

Herning er en regional, national og international aktør. Vi er kendt som en dynamisk erhvervskommune, hvor det lokale erhvervsklima ligger i top.

Det viser Dansk Industris måling af de danske kommuners erhvervsklima, hvor Herning siden 2010 har ligget i top 5.

Herunder kan du læse om de forskellige muligheder virksomheder og iværksættere har for vejledning. I menuen kan du læse mere om Herning Kommunes erhvervsstrategi og adgang til arbejdskraft.

I Herning Kommune har en partnerskabsaftale med Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande, som varetager den lokale erhvervsservice. Erhvervsrådet har til huse i kontorfællesskabet Innovatorium i Birk. Erhvervsrådet vejleder virksomheder om blandt andet internationalisering, arbejdskraft, ejerskifte, lederudvikling og messedeltagelse. Blandt andet arbejdes med en model for et 360-graderseftersyn. De ydelser der tilbydes i samarbejde med Herning Kommune er gratis for alle virksomheder i kommunen.

Erhvervsrådet er ligeledes indgangen til en række støtteordninger fx målrettet virksomheder med vækstpotentiale. Har din virksomhed vækstpotentiale, kan du få specialiseret rådgivning fra Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland er etableret af Staten, kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland, og har hovedkontor i Aarhus og en filial i Herning.

Læs mere om mulighederne hos Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande.

Læs mere om Væksthus Midtjylland (iMidt).

Herning Kommune yder en særlig indsats for iværksættere. Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande tilbyder gratis vejledning, hvor du bl.a. kan præsentere din ide og få uvildig sparring fra en iværksætterkonsulent. 2-3 gange om året kan du, mod en beskeden deltagerbetaling, deltage på iværksætterkurser.

Læs mere om tilbud til iværksættere fra Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande

Vækstiværksætter?

Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande er din indgang til personlig vejledning. Vurderes du at være vækstiværksætter kan du også få:

  • En vækstkortlægning hos Væksthus Midtjylland/Imidt.dk
  • En vækstinvestering hos Væksthus Midtjylland/Imidt.dk. En vækstinvestering er medfinansiering af ekstern vækstrådgivning ved et privat konsulentfirma.
  • Mulighed for at deltage i en vækstcamp. Vækstcampen er et særligt træningsforløb for virksomhedsejere. På campen lærer du at lave en vækstplan for din virksomhed og får således en konkret vækstplan med hjem.

Læs mere om mulighederne hos Væksthus Midtjylland/Imidt.dk.

Startvækst

Virk Startvækst er Danmarks største portal for virksomheder med vækstambitioner.

Se artikler og værktøjer fra Virk Startvækst.  

Her har vi samlet nogle af de aktører og programmer, der kan hjælpe med at fremme innovation i din virksomhed.

Innovationsagenterne

InnovationsAgenterne kommer fra de ni godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. De kan tilføre din virksomhed både praktisk og faglig viden om teknologisk innovation. På et gratis Innovationstjek identificerer InnovationsAgenten sammen med jer indsatsområder, der med rette fokus kan blive til noget stort, og vejleder jer i forhold til next step.

Læs mere om innovationstjek her.

Søg støtte til en god idé med InnoBooster

Innovationsfonden investerer med InnoBooster i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere og entreprenante forskere med et CVR-nummer.

Der er fokus på virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst

Læs mere om InnoBooster her

Ansæt en erhvervsforsker

Med ansættelse af en Erhvervs-PhD eller en Erhvervs-PostDoc får virksomheden en forsker, der over 1 til 3 år kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet i virksomheden. Dette kan føre til gevinst på bundlinjen og en forbedring af virksomhedens relationer til universitetsverdenen.

Læs mere om at søge støtte til en erhvervsforsker via Innovationsfonden.

Kontakt en forsker fra AU Herning

Via Aarhus Universitet - AU Herning kan du høre mere om forskning og få kontakt til en forsker, som kan fortælle om mulighederne for at komme med i et projekt med forskning for øje. Du kan høre om emnerne IT, innovation, energi, strategisk ledelse, videndeling, outsourcing, ejer struktur, forretningsudvikling og netværk.

Kontakt AU Herning for at høre om mulighederne

Central Denmark EU Office

Central Denmark EU Office er Midtjyllands EU-kontor. Kontoret servicerer borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland med at få det størst mulige udbytte af det europæiske samarbejde. Det sker eksempelvis via støtte til projekter, netværk, hjælp til internationalisering og at finde samarbejdspartnere.

Læs mere om dine muligheder hos Central Denmark EU Office

Borean Innovation

Har du en innovativ ide med tilstrækkelig nyhedsværdi og forretningspotentiale er der hos innovationsmiljøet Borean Innovation, som er repræsenteret i Herning, mulighed for at indhente startkapital. Borean Innovation er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om Borean Innovation

Der findes en række videnscentre inden for forskellige specialer i Herning kommune. De er brobyggere mellem forskning og virksomheder, og deres opgave er at formidle den nyeste viden bredt til alle relevante virksomheder. I Herning Kommune er der følgende videnscentre:

  • Business Factory - iværksættermiljø for studerende på Aarhus Universitet Herning btech.au.dk - Business Factory

  • CET - Center for Energiteknologi btech.au.dk

  • BOREAN Innovation - innovationsmiljø, der arbejder for skabe og udvikle videnbaserede iværksættervirksomheder, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder borean.dk

Kontaktinfo

Merete Gammelmark
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96288505
Mobil: 21194522
Send e-mail til bekmg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Virk.dk - Adresseændring

Hvis din virksomhed eller selskab flytter adresse, skal du huske at anmelde det.

 

Opdater stamdata